I torsdags fick vi lyssna på den sista gruppen i årskurs tre som framförde argumenterande tal. På näthinnan fanns bilden av dem som fnittrande och hummande 16-åringar. Framför oss stod nu säkra unga vuxna med fyndiga formuleringar och hållbara argument. Inte undra på att man gråter varje år på studenten. 

Utvecklingen som sker under de där tre gymnasieåren brukar vara stor i allmänhet men den här klassen har utvecklats mer än så. Det råder en kultur i klassen som enklast kan sammanfattas med "growth mindset". Ett önskescenario för en lärare som lite överdrivet skulle kunna sammanfattas med: "det vi lär ut -  tar de in och använder". 

Under arbetet med sina argumenterande tal har de fått formen av oss och  själva valt ämne. Ämnesvalen har varierat från högt till lågt och har gett oss många och långa diskussioner som har varit väldigt lärorika, inte minst för oss lärare. Yttrandefrihetens ramar, abort och övervakningssamhället har varvats med plastikoperationernas ökning och dokusåpors påverkan på ungdomars moral.

Eleverna har skrivit sina talmanus i google drive. Våra formkrav har innehållit en argumenterande modell, argument av olika art, helst utifrån både ethos, logos som pathos och dessutom minst tre olika stilfigurer. Ett presentationstekniskt hjälpmedel ska användas och talets längd ska hålla sig nära 4 minuter.

Under arbetets gång har vi pratat om olika topos, fyndplatser, där man kan leta efter argument. Ekonomi, familj och sociala emotioner är exempel på sådana. Vi har diskuterat olika verktyg för memoria och repterat knep för  presentationstekniskt hjälpmedel. 

Redan innan de började skriva på sina tal delade vi ut uppgiften för talanalys. I uppgiften ingår också att lämna in en analys av sitt eget tal efter framförandet. Med talanalysen framför sig fick de redan från början fundera över både argumentation, disposition och språklig utformning.  Vilka stilfigurer har du valt och varför? Vilken effekt ger stilfigurerna? Hur har du valt att inleda ditt tal - varför valde du just den inledningen? 

Efter att ha lyssnat till alla tal känns det riktigt bra. De har jobbat hårt och de har utvecklat sina förmågor. De är väl förberedda för det muntliga nationella provet och de är väl förberedda för högskola och unversitet. De är redo att som samhällsmedborgare ge sig ut i världen, redo att kunna diskutera och argumentera. Redo att vara en del av vårt demokratiska samhälle. Nyfiken på en heltäckande lärobok i svenska för gymnasiet? Kika på: