Svenska 3 - Helt enkelt, är en lärobok som täcker hela det centrala innehållet för kursen Svenska 3 och som testar samtliga kunskapskrav. 

Boken har många och roliga övningsuppgifter och varje kapitel avslutas med en examinationsuppgift som är kopplad till en specifik betygsmatris. I boken finns också möjlighet att jobba med formativ bedömning och lässtrategier. I slutet finns en verktygslåda med finurliga checklistor. 

Läs om bokens fyra kapitel som sällskapas av pedagogiska bilder och konkreta exempel. 1. Muntlig framställning och retorisk arbetsprocess

Läroboken börjar i den retoriska arbetsprocessen (intellecto, inventio, disposition, elocutio, memoria, actio och emendatio) så att eleven kan använda den under resten av kursen. 

Det första kapitlet handlar också om att hitta, ordna och "bevisa" argument samt analysera ett argumenterande tal eller text. 


2. Vetenskapliga texter

I det här kapitlet lär sig eleven vad som är typiskt för vetenskapliga texter (innehåll, disposition, stil och ton). Essän och PM:et står som exempel på vetenskapliga texter. 

Eleven får också handfasta tips på exempelvis olika textbindningsknep samt hur man fångar en vetenskaplig ton genom att skriva sakligt, varierat och med precision. 

Verktygslådan finns en mall för hur man skriver en uppsats samt en checklista som hjälper eleven att ge feedback på sina eller andras vetenskapliga texter. 

Kapitlet går även igenom hur man samlar och sovrar och läser texter med källkritiska ögon. 


3. Litteraturvetenskaplig analys

Från vetenskapliga texter till skönlitterära texter. I det här kapitlet lär sig eleven vad som kännetecknar lyrik, dramatik och epikFokus ligger på litteraturvetenskaplig analys och eleven möter exempel på lyrik-, dramatik- och epikanalyser. Kapitlet bjuder också på mindre analysövningar inför den större slutuppgiften där eleven kan välja att analysera antingen dikt, drama eller novell.


4. Språkförändringar

I det sista kapitlet bekantar sig eleven med vilka språk svenskan är släkt med. Eleven gör en resa genom svenska språkets utveckling och vilka mekanismer som ligger bakom. Kapitlet ger också flera exempel på språkförändringar som pågår just nu och vilka attityder som språkförändringar har mött och möter. 


Svenska 3 - Helt enkelt (219 kr) kan beställas via NA förlag. Vill du kika på ett smakprov av boken finns det här.

Facit till övningarna med viss lärarledning finns att hämta som pdf på NA förlag. (Gratis för bokköpare)