Hajja Pedagogik & Kommunikation

Vi föreläser och håller workshops för lärare, elever och föräldrar. Vi presenterar och testar hjärnsmarta studiestrategier.  

WORKSHOPS STUDERA HJÄRNSMART – HELT ENKELT 

För dig som är lärare

Våra workshops ger dig och dina kollegor verktyg som skapar goda förutsättningar för elevernas lärande – oavsett skolämne. Utifrån hjärnforskning samt pedagogiska metoder och modeller konkretiserar vi hur ni praktiskt kan använda verktygen i undervisningen: 

• mål och motivation 
• mindset och utmaningar 
• uthållighet och grit
• uppmärksamhet och koncentration
• stress och oro
• lässtrategier och minnesteknik 

För dig som är elev 

Våra workshops riktar sig till elever som behöver hjärnsmarta strategier för att studera effektivt – oavsett skolämne. Alla verktyg lyfter fram hur hjärnan fungerar och syftar till att lära hur man lär sig på bästa sätt: 

• mål, planering och motivation
• mindset och utmaningar 
• uthållighet och grit
• uppmärksamhet och koncentration
• vanor och ovanor
• stress, studier och träning
• lässtrategier och minnesteknik

WORKSHOPS SVENSKA – HELT ENKELT 

Beställ en workshop i svenska för inspiration och konkreta förslag på hur du och dina kollegor praktiskt kan jobba med böckerna och kurserna i ditt klassrum. Kontakta oss för att hitta fokus till er workshop:

 • lässtrategier
 • retorisk arbetsprocess
 • textanalys
 • skriftlig och muntlig framställning
 • argumentation

Vi har tidigare bland annat föreläst på Skolporten i Stockholm, för SYV i Malmö stad, på Johannes Hedbergs gymnasiet i Helsingborg, Kom Vux i Landskrona, Carl Adolph Agardh gymnasiet i Lund, Folkuniversitetet Syd i Lund samt för SLFF i Stockholm.