Epilogen är här. För varje lärare i hela landet är juni avskedet och avslutets tid. En bitterljuv tid fylld av vemod, glädje, lättnad och stolthet. 

2012 mötte vi en brokig skara nyblivna gymnasister. En klass med 26 elever med ursprung från 22 olika länder. Då flög tankar om hur det skulle gå genom våra huvuden. Hade vi vetat då vad vi vet nu hade vi bara känt förväntan. Det har varit en fantastisk resa med en brokig skara elever med två brokiga pedagoger. Vi har fått vara med om sann vetgirighet och glädjen i att ständigt leta efter nya sätt att förklara på. Tillsammans fick vi verktyg och energi.

När studentdagen kom och det var dags att ta avsked får vi syn på den. Studentmössan. Den sitter på en elev som har kämpat hårt, använt sin envishet, insett att det krävs hårt arbete - och det har gett stor utdelning.  

Aldrig hade vi kunnat hoppas på något mer. Stoltheten är enorm.