I vårt kollegiala lärande planerar vi tillsammans. Vi måste komma överens om både den övergripande planeringen men också hur varje enskild lektion ska se ut. Inte alltid helt enkelt. Att planera varje lektion tillsammans har varit en utmaning. Var ska vi lägga fokus? Vad är viktigt? Vilka moment ska med? Ska vi verkligen använda den gamla favoritnovellen "Den gula tapeten"? Varför då? Borde inte eleverna skriva en novellanalys av "Om himlen smälter” istället?

Det som har hänt i diskussionerna om den gemensamma planeringen är att vi tvingas formulera och motivera exempelvis urval, stoff, genomgångar, övningar och examinationsupplägg.Genom de här diskussionerna skapas en slags medvetenhet men också en tydlighet som vi kan ta med in i klassrummet. Även om vi även tidigare har vetat vad och varför är vi mer medvetna om just vad och varför i vår dagliga undervisning.

Det blir ju också lite av en kvalitetssäkring då mina idéer passerar igenom min kollegas kritiska ögon och det är också i det pedagogiska samtalet som nya idéer växer fram och tar form.

I diskussionen om vår gemensamma planering blir vår pedagogiska grundsyn tydlig; vad vi tycker är viktigt och vad vi vill fokusera på i vår undervisning.

Men den främsta utmaning handlar inte att kompromissa utan handlar om att få den gemensamma planeringstiden att räcka till. Det krävs ju så mycket tid för att komma framåt i en gemensam planering. Det är nog ett dilemma som de flesta som jobbar tätt ihop kan känna igen sig i. Vi har hittat våra verktyg som hjälper oss att effektivisera och spara tid. Kanske något som kan vara till hjälp:


Tips för att effektivisera

  • "Timeboxa" din planering. Ange tidsåtgången för varje enskilt moment som ni ska planera. Viktigaste först. Det får er att hålla fokus. Skriv gärna upp era "timeboxar" så att ni får en översyn.


Tips för att effektivisera

  • Skriv och spara gemensam planering i dokument som alla kan komma åt (Google Docs). Då kan ni komma åt senaste versionen från planeringsdokumentet men också återanvända planeringen.


Tips för att komma vidare

  • Var flexibel. Utmana dina gamla "käpphästar" som du vill ha med. Kompromissa med dig själv och med varandra. Våga förändra din undervisning.


Vi hoppas att något tips kan komma till användning. Ny arbetsvecka. Håll fokus gott folk!Nyfiken på en heltäckande lärobok i svenska för gymnasiet? Kika på: