När vi har observerat varandras undervisning har vi återkommit till hur vi fördelar ordet i klassrummet. Vi har en tendens att slentrianmässigt låta samma elever få ordet. När vi har observerat andra kollegor har vi sett en liknande tendens. Samma elever räcker upp handen och får ordet i olika ämnen med olika lärare. Samma elever sitter tysta. Läs om hur vi jobbar för att öka elevaktiviteten och skapa ett "effektivt klassrum". 

Innan lektionen börjar placerar vi ut stora spelkort på bänkarna. Varje elev har fått ett eget spelkort med sitt namn på. När vi placerar ut korten försöker vi "bryta mönster" - bästa kompisarna får sitta med någon annan, eleven som alltid sitter långt bak får flytta fram. Det har bidragit till en tyst och lugn arbetsmiljö.

När eleverna har satt sig på sina platser samlar vi in spelkorten och delar upp dem mellan oss. Under lektionen använder vi spelkorten för att fördela ordet till eleverna. Det namn som ligger överst i högen får den första frågan, sen lägger vi det kortet längst bak i högen. På så vis får alla elever i klassen aktivt delta i undervisningen minst en gång under lektionen. Målet är att skapa ett effektivt klassrum som karakteriseras av en hög elevaktivitet. En hög elevaktivitet är eftersträvansvärd eftersom studier visar att elever som deltar i klassrumsdiskussioner ofta blir mer framgångsrika och har större möjlighet att utvecklas. ("Bedömning för lärande - en vägledning utifrån aktuell forskning", Balan & Jönsson)

Mellan varven ger vi ordet till elever som gärna vill svara på frågor och ge sig in i diskussioner. Vi tycker att det ger en god balans. Då låter vi alla komma till tals och de elever som gärna vill ta ordet får utrymme för det. 

Det är inte förrän vi har jobbat med spelkorten som vi har insett att det handlar om att bryta våra mönster i klassrummet. Det är ju vi som låter samma gäng elever få ordet, tänka till, formulera sig och få respons från oss. Det är skrämmande lätt att låta ordet gå till eleven som garanterat kommer att ge ett svar som leder undervisningen framåt. Det är svårare att ge ordet till en elev som är osäker och ogärna vill svara. Det är svårare att låta tiden gå, att låta eleven söka efter ett svar och treva sig fram. 

Genom spelkorten har det också blivit väldigt tydligt vem som följer med i undervisningen. De första lektionerna fick vi så många "Öh, vad sa du? Jag hörde inte" att både eleverna och vi skrattade åt förvirringen. Det blev ett bra tillfälle att åter förklara varför vi låter korten fördela frågorna.

Även om några elever som är glada i att räcka upp handen har sänt små signaler om missnöje med spelkorten så tänker vi fortsätta använda dem. De ger en ökad aktivitet i klassrummet. Med hjälp av spelkorten drar vi in fler elever i undervisningen och även den tyste eleven får göra sin röst hörd.

Till alla kollegor i vårt avlånga land - ny arbetsvecka och nya möjligheter att utveckla undervisningen, förhoppningsvis med fokus på ett effektivt klassrum.  


Nyfiken på en heltäckande lärobok i svenska för gymnasiet? Kika på: