Formativ bedömning handlar väl till stor del om att låta eleverna ta över sitt eget lärande. Det låter så bra men det verkar så svårt. Var ska man börja och hur ska man lägga upp arbetet för att inte drunkna? Vi håller oss till vårt vanliga mantra - små steg i rätt riktning - sen reflektera. 

Läs om ett upplägg där vi låter eleverna jobba med att förbättra andra elevtexter för att slutligen förbättra sin egen text. 


Analys av berättartekniska och stilistiska medel

Så var det dags att avrunda avsnittet om upplysning genom en romananalys av Voltaries roman Candide. Låter ju hopplöst trist, men med upplysningens glasögon på näsan så blir det ett intressant verk. Analysen utgår från berättartekniska- och stilistiska medel med ett avslut där eleven ska lyfta fram både styrkor och svagheter med romanen. Omdömet ska utgå från deras analys. 

Innan inlämningen har vi handlett och givit alla elever kort feedback på deras texter. Efter deadline och inlämning valde vi ut en anonym elevtexter att ge feedback på.


Att använda feedback 

Till elevernas stora fasa plockade vi upp Candidenalysen igen. Lektionen efter elevernas inlämning delade vi (på Google Clasroom) en anonym elevanalys som vi givit framåtsyftande feedback på. Vi hade kommenterat analysen, dispositionen samt språk och stil. Under ett lektionspass fick eleverna i par arbeta med följande punkter:

  1. Läs först igenom hela vår feedback på den anonyma analysen.

  2. Välj ut att jobba med en del av feedbacken (ni kommer inte att hinna ändra allt).

  3. Dags att förändra och förbättra texten utifrån feedbacken. Skriv era nya meningar och era förändringar med röd text så att man enkelt kan hitta vad ni har utvecklat.

  4. Jobba under 60 minuter.

  5. Därefter ska ni presentera era ändringar för klassen  - vad ni har gjort och varför?

Utifrån elevens perspektiv kan det tyckas meningslöst att förbättra någon annans analys. Men enligt Dylan Wiliam (Handbok i formativ bedömning 2015) är elever i regel duktiga på att kommentera andras arbeten för att därefter överföra reflektionerna till sitt eget arbete. Elevernas sista version

Den andra lektionen ägnade eleverna åt att finslipa sin egen analys utifrån följande instruktion:

Nu har du sett vad och hur vi kommenterar. Du har också tränat på hur man kan förändra och förbättra en analys. Din uppgift är att jobba på samma sätt med din egen analys. Läs igenom den igen, med kritiska ögon och förbättra. Lämna in din slutversion när lektionen är slut. 


Reflektioner kring upplägget

Med förvånansvärt liten insats från vår sida (genomtänkt feedback på en analys) har eleverna tränat på att se på sina egna texter med kritiska ögon. Vi kan inte annat än hålla med Wiliam om att feedbacken ska användas och att det är värt att lägga ner tid på att låta eleverna arbeta med den.

Vi fasade lite för att plocka upp analysen igen men när eleverna började peta i den anonyma analysen drogs de in i texten. De läste partier högt för varandra, för att "höra" om det lät rätt och de ställde frågor om hur just den här ändringen skulle kunna fungera. Förbättringsförslagen ledde i sin tur till givande reflektioner över hur de hade tänkt när de ändrade i texten och vad de skulle bära med sig till sin egen text. När vi frågade eleverna om de brukar läsa sin egen text högt innan inlämning svarade de "nej". Visst är det intressant att eleverna anstränger sig extra, i arbetet med någon annans text. Vi avslutade med uppmaningen att bära med sig samma förhållningssätt när man läser och uppdaterar sin egen text.

Att skriva är en process och en analys med goda kvaliteter kräver hårt arbete. Smart är inget du är - smart är något du blir. Och med framåtsyftande feedback kan skrivprocessen ta ett steg i rätt riktning.Nyfiken på våra läroböcker? Kika på Svenska 1 Helt enkelt och Svenska 3 Helt enkelt