Kika på ett smakprov av Svenska 1 - helt enkelt här. Köper du direkt från NA förlag kostar boken 219 kr. Facit till övningar finns att hämta som pdf vid kontakt med förlaget. Givetvis gratis för bokköpare.


Vår lärobok rymmer hela kursen Svenska 1. Bokens genomgångar, exempeltexter, övningar, uppgifter och betygsmatriser utgår från kursens centrala innehåll, kunskapskrav och det nationella provet.

Vi ger dig som elev viktiga verktyg för att klara kursen. Vi ger dig som lärare allt material du behöver för att leda dina elever genom kursen. Vi underlättar helt enkelt för såväl elever som lärare att nå era mål!

Smakprov


Enkelt upplägg

Det centrala innehållet är uppdelat i följande kapitel: fiktivt berättande, muntlig framställning, argumentation, skriftlig framställning, språkliga begrepp och språkriktighet samt språksociologi. Varje kapitel innehåller teoretiska genomgångar och för att konkretisera och förtydliga teorin medföljer textutdrag av både sakprosa och skönlitterära texter. Varje kapitel innehåller många olika övningsuppgifter som är direkt kopplade till de olika teorietiska delarna. Två av bokens kapitel lägger särskild vikt vid verktyg för lässtrategier och läsförståelse. 

I flera kapitel hänvisar vi till Verktygslådan som ger fullständiga och strukturerade verktyg för muntlig och skriftlig framställning. Verktygslådan innehåller checklistor och lathundar – enkla att hitta och enkla att använda.

Varje kapitel avslutas med en slutuppgift som i sin tur summerar kapitlets centrala innehåll. Vid flera av slutuppgifterna ger vi förslag på hur eleverna kan jobba med formativ bedömning. Genom en medföljande betygsmatris förtydligas vilka kunskapskrav eleven tränar på. Några av bokens slutuppgifter förbereder också för det nationella provet i Svenska 1.

 

Enkel användning

I Svenska 1 har vi samlat material för hela kursen. Väljer du att arbeta med boken från pärm till pärm täcker du in hela det centrala innehållet och du står väl rustad för det nationella provet på vårkvisten. Vill du jobba med delar av boken hittar du enkelt vilket centralt innehåll som varje kapitel går igenom.

Det går naturligtvis även att använda sig av annan referenslitteratur än den som är bifogad och ändå använda bokens övningsuppgifter och slutuppgifter.

Vi hoppas att du når dina mål genom Svenska 1 - helt enkelt.

Köplänk


Boken ges ut av NA förlag.