Om Hajja Pedagogik & Kommunikation

Läs om vårt pedagogiska utvecklingsarbete med fokus på att lära elever att lära - att använda hjärnsmarta strategier för att äga sitt eget lärande.    

Som läromedelsförfattare förenar vi kursens centrala innehåll med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i ett pedagogiskt format. Allt du behöver för en kurs i en bok - helt enkelt.

Som pedagoger har vi den stora ynnesten att jobba tillsammans som två pedagoger i ett klassrum - dubbel vinst!

Presentation

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Svenska 2 - Helt enkelt

Svenska 2 - Helt enkelt, rymmer hela kursen Svenska 2. Genomgångar, exempeltexter, övningar, slutuppgifter och betygsmatriser utgår från kursens centrala innehåll och kunskapskrav. Stor vikt läggs på verktyg för att analysera litteratur i ett samhällsperspektiv. Muntlig och skriftlig framställning är av argumenterande och utredande karaktär. Den grammatik som presenteras fungerar som redskap för skrivande och textanalys. Grammatiken är också till hjälp då svenskan jämförs med nordiska språk. I boken finns också möjlighet att jobba med formativ bedömning och lässtrategier. I slutet finns en verktygslåda med finurliga checklistor.


Varje ny del presenteras konkret i sällskap av pedagogiska bilder och tydliga exempel som fördjupas och praktiseras med mängder av övningsuppgifter. Facit med lärarvägledning finns att ladda ner på pdf vid kontakt med NA förlag . (Gratis för bokköpare)

Läs om bokens fyra kapitel som sällskapas av pedagogiska bilder och konkreta exempel. 


1. Ord, fraser och satser

Läroboken börjar med ord, fraser och satser för att eleven ska få grammatiska kunskaper som kan användas funktionellt. Eftersom detta är kunskap som både ger eleverna redskap för att hitta och rätta till språkfel och ger dem ett språk om språket, ligger kapitlet först i boken. Övningar och rutor förtydligar användningsområdena av de olika grammatiska momenten.

2. Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden

Språkförhållanden i Sverige utgår från den språklagstiftning som omfattar både rättigheter för minoritetsspråken och skydd för att bevara det svenska språket. Språkförhållanden i Norden handlar främst om relationen mellan de tre språk som även kallas för skandinaviska språk. Kunskaperna från
kapitel 1 kommer till användning för att förstå såväl släktskap mellan ord och fraser i Norden som i förståelsen för minoritetsspråken.

3. Muntlig och skriftlig framställning - av argumenterande och utredande slag.

Det här kapitlet ägnas åt just argumenterande och utredandet framställning. Argumentation för att övertyga och utredande för att besvara en fråga. Grundtekniker för argumenterande tal och texter följs av muntlig samt skriftlig framställning och därefter fördjupar eleverna sig i särdragen för den argumenterande samt utredande framställningen.

4. Litteratur i ett samhällsperspektiv

I lärobokens största kapitel läggs grunden för hur eleverna ska koppla skönlitterära verk och författarskap till förhållanden och idéströmningar i samhället. Stor vikt läggs vid att förstå de litterära verkningsmedel som delas in i berättartekniska medel och stilistiska medel. En handbok i litterär analys visar konkret hur de litterära verkningsmedlen används av författare i olika epoker. Därefter följer de olika litterära epokerna med möjlighet att fördjupa sig genom texter och analyser samt kapitel som bjuder in eleverna att samla och sovra. 


Svenska 2 - Helt enkelt (249 kr) kan beställas via NA förlag . Vill du kika på ett smakprov av boken finns det här.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Skriv en kommentar

Din kommentar kommer inte publiceras utan endast visas för administratören.

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: