Den nya utgåvan av SAOL är här! Med den nya, fjortonde upplagan, följer tankar och funderingar om svenska språkets ständiga utveckling. Nya ord som "hen", "jämställdhetsmål" och "fiskpedikyr" har fått sin plats i den nya utgåvan medan orden "våningsstäderska" och "skrivarflicka" har gallrats bort.

Ta del av vårt lektionstips om språkförändringar med nya ord och lånord i svenskan, vilket passar i undervisningen om svenska språkets utveckling. 

Nyord i svenskan

Varje år publicerar Institutet för språk- och folkminnen en lista på nya ord i svenskan. Låt eleverna läsa nyordlistan från 2014 för att sedan individuellt besvara följande frågor:

a. Välj ut två ord som du tror kommer att leva kvar och som du tror tas upp i nästa utgåva av SAOL. Motivera varför du tror att orden kommer att "överleva".

b. Välj ut två ord som du inte tror kommer att "leva vidare". Motivera ditt svar. 

b. Avslöjar orden som du valt ut något om sin samtid? Speglar de sin samtid? 

c. Vad tror du krävs för att ett ord ska leva vidare? 

d. Vem skapar nya ord?  


Lånord i svenskan 

Istället för att skapa nya svenska ord kan svenskan låna ord från andra språk, så kallade lånord. Under senare delen av 1900-talet har många engelska lånord tagits upp i det svenska språket. Engelskan har fortsatt att påverka svenskan än idag. 

Språkförsvaret är en ideell organisation som vill stärka och försvara svenska språkets ställning här i landet och i EU. Språkförsvaret riktar sig uttryckligen inte mot minoritetsspråk eller hemspråk, utan mot det hot som engelskan utgör mot svenskan.

Språkförsvaret ägnar sig åt språkfrågor som i stor utsträckning handlar om att bevara svenskan (se nedan). Diskutera frågorna i mindre grupper. Har Språkförsvaret rätt eller fel? Vilken attityd har ni till engelskans inflytande i svenskan? 


a. Varför breder engelskan ut sig på svenskans bekostnad? Varför använder svenska myndigheter sig överhuvudtaget av engelska beteckningar på olika enheter, byggnader, projekt och evenemang?


b. Är det helt självklart att 90 procent av alla avhandlingar ska skrivas på engelska vid svenska universitet, vilket numera sker? Verkar det inte lite bakvänt att föredrag och seminarier hålls på engelska, trots att alla förstår svenska?


c. Går inte kunskap förlorad när engelska införs som första undervisningsspråk vid svenska skolor?


d. Är det inte ett fattigdomsbevis att svenska idrottsklubbar skaffar sig namn i stil med "Hawks" i stället för "Hökar", eller att svenska tv-program ges titlar som "Cold case Sverige"?


Diskutera mekanismer bakom språkförändringar

Avsluta lektionen med att gemensamt diskutera mekanismer bakom språkförändringar. Kanske följande tankelek kan bidra till en diskussion. 

Klassen delas in i två delar. Den första gruppen "isolationisterna" stannar kvar i klassrummet under de kommande 60 åren. Gruppens språkbrukare saknar helt kontakt med omvärlden. 

Den andra gruppen, "kontaktgruppen", släpps ut ur klassrummet och har under de kommande 60 åren kontakt med omvärlden. En del av gruppens språkbrukare utbildar sig, några forskar, någon uppfinner en ny produkt, några reser mycket och bor periodvis utomlands. 

a. Kommer de båda gruppernas språk att skilja sig åt? Motivera era slutsatser. 

b. Du som tror att språken kommer att utvecklas åt olika håll - hur tror du att språket kommer att förändras? (ord, böjning, stavning, uttal, grammatik)

c. Går det att hindra ett språk från att förändras? Diskutera. 

d. Vilka för- och nackdelar kan det finnas med att språk förändras? 


/ Ha en riktigt bra arbetsvecka i ditt klassrum! 


Nu under våren kommer "Svenska 3 - Helt enkelt" 199 kronor på www.naforlag.se

Nyfiken på en heltäckande lärobok i svenska för gymnasiet?