Läsning eller praktiskt erfarenhet kan resultera i ett stort ordförråd - men det räcker inte att gissa sig till vad orden betyder när man stöter på dem, man måste ta reda på den exakta betydelsen. Många tror att de har ett större ordförråd än de verkligen har bara därför att de känner igen ord som man stöter på. Att ha ett stort ordförråd ger oss alla möjligheten att måla med språket i flera nyanser och dessutom har det visat sig att ordförrådet är en viktig orsak till "framgång". Till på köpet kan man ha väldigt roligt när man bygger upp sitt ordförråd.

Frustrationen över att inte kunna klä sina tankar och åsikter i de nyanser man vill har vi alla känt. Framförallt när vi uttrycker oss på ett språk som inte är vårt modersmål kan vi uppleva att vi uttrycker oss klumpigare och inte riktigt har möjlighet att förmedla just det vi vill. Ju flera ord desto närmare själen kommer vi på något vis.

Nyanser är viktigt inom alla områden i livet. Alla lärare känner nog igen sig i att uppmuntra eleverna till att använda synonymer för att variera sitt språk och bli mer precisa. Många elever är också väldigt noga med detta men ibland blir det lite knasigt när man inte känner till den exakta betydelsen av ordet som dyker upp där på synonymer.se eller när man tänker på engelska och översätter till svenska:

Med dem fåtaliga källorna kan man konstatera att Tusen och en natt har framförts muntligt ända fram till 1100-talet. Då det anträdde fragmentariska delar av berättelsen ända fram till 1200-talet då det fick en fast form.

Exemplet ovan är hämtat från en elevtext i åk 3. Det värmer såklart våra lärarhjärtan eftersom eleven har ansträngt sig för att variera sitt språk men resultatet blir lite märkligt. Trots det är det ändå ett steg åt helt rätt håll då eleven insett vidden av ett varierat språk även om den exakta betydelsen blir fel.

Vi har inspirerats mycket av Agneta Hebbes övningsbok Bygg upp ert ordförråd. Den är fylld av roliga och korta övningar för att utveckla och bygga upp ordförrådet. Med lite förberedelsetid kan man samla på sig en liten bank med övningar som skulle kunna användas som start på dagen eller lektionen.

Några exempel på övningar:

Skriv två synonymer till följande ord på fyra minuter

1.pojke

2.sann

3. hat

4. förtjusande

5. tvekan

6.artig

7.fördärva

8.snål

9.slarvig

10. dum

När man har gått igenom orden kan man låta samma ord återkomma nästa dag fast i ordpar. Låt  16-20 ord stå i staplar om fyra och låt eleverna para ihop rätt synonymer med varandra, så här:

pojke                              tvekan                 skada                            osäkerhet

sann                               artig                     avsky                             hövlig

hat                                  fördärva              verklig                            fantastisk

förtjusande                      snål                   underbar                        grabb


Ordlekandet går att variera i det oändliga från att hitta motsatsord (antonymer) eller byta ut ord till synonymer i korta texter till att på tid lära sig "svåra ord"  där eleverna ska pricka in rätt betydelse av givna alternativ. Vår personliga favorit med ordens byggstenar i form av prefix och suffix ger en god grund för att hitta ledtrådar till svåra ord. Skaffar man sig en liten bank så kan man lätt slänga upp en övning på tavlan, projektorn eller göra en kahoot för att starta lektionen. Svårigheten kan varieras och ökas efterhand. Efter en termin av smålekande borde alla ha ökat sitt ordförråd betydligt. Både vi och eleverna.

Blir du sugen på att testa dina egna eller elevernas kunskaper kan man ju alltid prova Högskoleprovets orddel 2015.

Vi tänker köra igång ordlekandet på allvar (men ändå på skoj)! Häng på!


Sugen på en heltäckande bok för gymnasiet!

Svenska 1 - Helt enkelt

Svenska 3 - Helt Enkelt