Vi har fått den stora äran att hålla en föreläsning på
Sveriges Läromedelsförfattares Förbunds konferens om lärobokens utmaningar och möjligheter i en digital värld. Ett uppdrag och en utmaning vi verkligen ser fram emot!


I dagens informationssamhälle lär elever i ett överflöd av information. Det är enkelt att klicka sig fram till upplysningens idéer, konsekvensetik eller kemiska formler. Det finns alltid en länk som länkar vidare. Men är det verkligen mer information som elever behöver för att nå målen? Ger träffarna relevant information i förhållande till ämnets centrala innehåll och kunskapskrav? Tränar eleverna väsentliga förmågor och färdigheter? Leder klicken till ytlig eller djup kunskap?

Vi föreläser om lärobokens utmaningar och möjligheter. Vi kommer också att leda en diskussion om hur kan läroboken användas och varför den bör användas. Vi benar upp vad digitala verktyg kan vara och vad de kan fylla för funktion i elevernas lärande. Vi ställer oss frågan - hur kan läroboken och digitala verktyg stödja och berika varandra för att utveckla och underlätta undervisningen så att eleverna når målen? Vi slår också hål på myten att den kreativa läraren "gör sitt eget material". Länge leve läroboken!

Läs mer om konferensen.Följ gärna vårt arbete på Facebook och Instagram @hajjapedagogik.