OECD har granskat den svenska skolan och efterlyser bland annat en attitydförändring i klassrummen: "Alla elever ska känna att lärarna har höga förväntningar på dem." Vi drömmer om ett klassrum där våra elever vill lära och där kunskap är coolt. 

Vi drömmer om nya dokusåpor som konkurrerar ut Paradise Hotel och Big Brother. Dokusåpor som visar ungdomar med framåtanda, passion, envishet och uthållighet. Vi drömmer om att gamla partytricks som att dra en kådis genom näsan brädas av att kunna härleda derivata eller förklara varför fisar luktar äckligare i duschen än i korridoren. Där förebilder är människor som kämpar för att lära sig. För kunskap är coolt. 

Vi drömmer om att se ungdomar som tror på sig själva och som lever med inställningen att man kan nå längre än man tror - om man jobbar hårt och är uthållig. 

Vi drömmer om en klassrumsmiljö där elever tror att det inte alltid är de människor som var smartast från början, som blir smartast i längden. 

Vi drömmer om en klassrumsmiljö där elever tycker att kunskap är coolt och att det i sin tur skapar en passion för att lära. 

Vi har satt sikte mot nästa läsår - mot våra drömmar. Vi vill föra en kontinuerlig dialog och diskussion med eleverna om deras syn på sitt eget lärande. Vi vill få eleverna att se en "misslyckad examination" som en möjlighet att lära. Motgång blir framgång. 

Vi vill skapa ett klassrum där man utmanar sig själv och inser betydelsen av en ansträngning och att förmågor och färdigheter är något som kan utvecklas

Nästa läsår låter vi gå i Carol Dwecks tecken - du blir vad du tänker! Vi lovar oss själva att inte ge upp, att avslöja våra brister och att lära av våra misstag. Även våra förmågor är så klart beroende av vårt mindset. Vi väljer ett dynamiskt mindset. Kunskap är coolt. 
Svenska 1 - Helt enkelt

Nyfiken på en heltäckande lärobok i svenska för gymnasiet?