En fyrtiotusenårig hjärna anpassad efter ett rörligt liv på savannen utmanas av ett stillasittande klassrumsliv. När eleverna har suttit i ungefär 20 minuter uppfattar hjärnan det som att stunden är fri från hot och ansvar - dags att slumra till. Det räcker faktiskt att ställa sig upp för att "väcka hjärnan". Vi lägger dock till en utmaning när eleverna ställer sig upp. 

En hjärnsmart utmaning

Eleverna utmanas att ställa sig på en rad enligt klasslistan och göra fyra squats samtidigt, så snabbt som möjligt. Efter ungefär 20 minuters undervisning spelas "The greatest" och det blir också startskottet på att resa sig upp och träna på utmaningen. 

Innan eleverna sätter ett gemensamt tidsmål klockar vi det första träningstillfället. Den första mätningen blir utgångspunkten för att sätta ett realistiskt mål att klara utmaningen på. För att nå målet får eleverna fyra träningstillfällen, vilket också innebär fyra tillfällen att mäta framsteg. 

Förutom att väcka hjärnan blir våra träningstillfällen en konkretisering av hur man lär. Träningen blir en utgångspunkt för reflektioner och diskussioner kring skolarbetet. Varför är det så svårt att lära nytt och varför tar det tid? Vad händer i hjärnan när man jobbar mot korta delmål? Hur ska man tänka när man formulerar mål i skolan? Vad är "grit" och "stamina" och varför behövs de för att lära?

Hjärnsmarta verktyg för att lära på rätt sätt

Som elev kan man slussas runt från klassrum till klassrum och matas med information från olika lärare. Man kan vara närvarande men ändå frånvarande. Bara för att man befinner sig ett klassrum betyder inte det att man lär sig. Allt lärande kräver ansträngning och uthållighet. Med hjärnsmarta studiestrategier ger vi eleverna verktyg för att anstränga sig på rätt sätt. Verktyg som jobbar med hjärnan, inte mot den. Vi kopplar elevernas skolarbete till bland annat mål och motivation, mindset och utmaningar, stress och oro, lässtrategier och minnesteknik. 

Vill du veta mer om Studera hjärnsmart - kontakta oss på: info@hajja.nu